ShoppingNight staat dit jaar volledig in het teken van de bekende Nederlandse schilder Piet Mondriaan en het feit dat 100 jaar geleden de kunststroom de Stijl ontstond. Overal in het land vinden tentoonstellingen en evenementen plaats om dit te vieren. De grootste tentoonstelling met het meeste werk van Mondriaan vindt in het Haags Gemeentemuseum plaats. Het grootste evenement is de Haagse ShoppingNight, met dit jaar als thema Boogiewoogie Wonderland.

Inspiratie voor velen

Piet Mondriaan, wie kent zijn werk niet. Abstracte kunst, horizontale en verticale lijnen en het gebruik van de primaire kleuren rood, blauw en geel en inspiratie voor architecten en ontwerpers.

Mode icoon

Piet Mondriaan is naast een beroemd schilder ook een waar mode icoon en inspireert met zijn werk nog steeds beroemde modeontwerpers. Zo ontwierp Yves Saint Laurent in 1965 de beroemde Mondriaanjurk en zie je de primaire kleuren van Mondriaan ook nu terugkomen in creaties van vele andere modeontwerpers als Prada, Peter Rozemeijer, Marlies Dekkers en Michael Barnaart van Bergen. In het Gemeentemuseum Den Haag is in de periode van 15 juli tot 13 augustus naast de grote tentoonstelling over Mondriaan ook een aantrekkelijk extraatje voor de modeliefhebbers te zien, namelijk: Fashion in Style.

ShoppingNight Boogiewoogie Wonderland

Op 30 vrijdag 30 juni ga je in de Haagse Binnenstad, Mondriaan voelen, zien en horen. Deze avond der avonden staat helemaal in het teken van het laatste en misschien wel meest beroemde schilderij van Piet Mondriaan ‘Victory Boogiewoogie’. Een kunstwerk waar hij alleen werkte met de primaire kleuren rood, blauw en geel, en ook met wat zwart, witte en grijze accenten. Het geeft de dynamiek en buzz van de metropool New York by Night weer. De Haagse Binnenstad kleurt deze avond ook rood, geel, blauw, wit en zwart en zal met de winkels open tot middernacht, instore activiteiten en bijzonder entertainment op straat je even het gevoel geven dat Piet Mondriaan samen met jou de nacht in New York beleeft.

This year ShoppingNight The Hague is inspired by the famous Dutch painter Piet Mondrian and the celebration of the fact that it has been 100 years since ‘The Style’ was introduced.  All over the Netherlands there are exhibitions and events to celebrate this year. The largest exhibition of Mondrian’s work is available for viewing at the Gemeentemuseum in The Hague.  The largest event is ShoppingNight The Hague, with this year’s theme Boogie Woogie Wonderland.

Inspiration for many 

Who doesn’t know the work of Piet Mondrian. Abstract art, horizontal and vertical lines and the use of the primary colours red, blue and yellow. His work has been an inspiration to many architects and designers.

Fashion icon

Besides being a famous painter, Piet Mondrian is also a fashion icon and to do this day still inspires many famous fashion designers. For example, in 1965, Yves Saint Laurent designed the famous Mondrian dress. Mondrian’s colours also appear in the work of other fashion designers such as Prada, Peter Rozemeijer, Marlies Dekkers and Michael Barnaart van Bergen. Besides the large collection of Mondrian work at the Gemeentemuseum, from the 15th of July until the 13th of August there will be something extra for fashion lovers, namely: Fashion in Style.

ShoppingNight Boogie Woogie Wonderland

On Friday the 30th of June you will feel, see and hear Mondrian in the city centre of The Hague. The theme of ShoppingNight this year isBoogie Woogie Wonderland’, based on Mondrian’s last and maybe most famous painting ‘Victory Boogie Woogie’. A piece of art only consisting of the colours red, blue and yellow, with white, grey and black accents. It’s the buzz and the dynamic of the New York’s metropolis that you see back in the painting. During this evening The Hague’s city centre will also colour red, yellow, blue, black, grey and white and will celebrate by opening the shops until midnight, in store activities and extraordinary entertainment on the streets. Experience the buzz of a night in New York together with Piet Mondrian.