Ontstaan Marketing Haagse Binnenstad (MHB)

Marketing Haagse Binnenstad voorheen Stichting Marketing Haagse Binnenstad, is een publiek-private organisatie ter promotie van de Haagse binnenstad. Zij levert met haar partners, waaronder Bureau Binnenstad, een grote bijdrage aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad door marketing, productontwikkeling, het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie en het stimuleren van samenwerking. Ook organiseert MHB evenementen, zoals ShoppingNight en TINK Amazing shop windows. De Stichting Marketing Haagse Binnenstad (sinds 2018 MHB) werd opgericht in 2005 door en op initiatief van Den Haag Marketing, de gemeente Den Haag en private partners om de Binnenstad eenduidig te positioneren en te vermarkten door middel van marketingactiviteiten, productontwikkeling, communicatie en het laten plaatsvinden van evenementen.

MHB is daarmee integraal verantwoordelijk voor de lokale en regionale marketing van de Haagse Binnenstad en levert een bijdrage aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad door marketing, productontwikkeling, het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie en het stimuleren van samenwerking. MHB is publiek-privaat in grondslag, samenwerkingsgericht in organisatievorm en statutair belegd.

Inmiddels heeft MHB 17 partners en 9 samenwerkingsverbanden, waarmee bijna de volledige binnenstad van Den Haag aangesloten en verenigd is in de Binnenstad Den Haag Marketing.

Organisatie

Marketing Haagse Binnenstad is dus een zelfstandige publiek-private marketingorganisatie, die in samenwerking met The Hague Marketing Bureau een integraal meerjarig proactief marketingbeleid bewerkstelligt voor de Haagse binnenstad. De aangesloten partners vormen gezamenlijk het Bestuur van Marketing Haagse Binnenstad en bepalen het beleid en de uitvoering. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De dagelijks uitvoering van de MHB bestaat uit een klein kernteam en kent een directeur, een communicatiemanager, een content manager en een officemanager. Daarnaast wordt per project en activiteit ad hoc een beroep gedaan op projectmanagers.

Hoofddoelstelling MHB

Een bijdrage leveren aan de structurele economische ontwikkeling van de binnenstad.

Door:

 • marketing
 • productontwikkeling
 • het regisseren van eenduidige lokale en regionale promotie
 • het stimuleren van samenwerking

Rol MHB

De onderstaande omschrijving treft de kern van de rol van de MHB:

 • MHB bundelt en behartigt de belangen van ondernemers in de binnenstad op het gebied van marketing en promotie.
 • MHB voert de marketing en promotie-activiteiten t.b.v. de ondernemers in de binnenstad uit.
 • MHB richt zich op de lokale en regionale marktbewerking.
 • MHB is een praktisch ingestelde club die pragmatisch te werk gaat.
 • MHB werkt aanvullend op de strategische activiteiten van Den Haag Marketing.
 • MHB beschouwt voor haar marketingactiviteiten de binnenstad in eerste instantie als verzorgingsgebied met de productmix winkelen, cultuur en uitgaan/evenementen.
 • MHB is een organisatie waarbij de leden zich hebben aangesloten puur vanuit economisch belang.
 • MHB is een netwerk van stakeholders die betrokken zijn bij en zich verbonden voelen met de ontwikkeling en aanpak van de binnenstad.
 • MHB is een zelfstandige marketingorganisatie met een eigen gezicht, een eigen identiteit, publiekprivaat, een eigen koers en een economisch belang.
 • MHB werkt nauw samen met Bureau Binnenstad, waarin gemeente en bedrijfsleven hun krachten hebben gebundeld.

Productmix MHB

De Haagse Binnenstad wordt gezien als het gebied tussen (en aan) de grachten en de aanloopstraten vanaf de beide stations Centraal en Holland Spoor. De productmix van de Haagse binnenstad is de combinatie van:

 • een gevarieerd en hoogwaardig winkelassortiment
 • een kwalitatief en internationaal horeca-assortiment
 • een breed en uitgebreid cultuurassortiment
 • duidelijke informatie over bereikbaarheid, parkeren en openingstijden

Beleid voor de Toekomst

 • Het marketing- en activiteitenplan van de MHB is gebaseerd op het economisch belang van de aangesloten partners.
 • Als leidraad voor dit plan dient het nieuwe Binnenstadsplan 2010 – 2020. BMHB zet zich evenals de voorgaande jaren in om een volwaardige bijdrage te leveren aan de realisatie van de ambities en doelstellingen van het Binnenstadsplan 2010 – 2020 ‘Naar een complete Haagse binnenstad’ met inzet van eigen middelen en de financiële ondersteuning vanuit de gemeente Den Haag. Daarnaast volgt MHB het toeristisch beleidskader van de gemeente Den Haag en de beleidslijnen van The Hague Marketing Bureau.
 • Bij de uitvoering van de marketingactiviteiten wordt met andere partijen samengewerkt, waarbij uitgangspunt is dat dit synergie voor de betrokken partijen én de gestelde doelstellingen oplevert.
 • MHB ziet haar marketingactiviteiten als aanvullend op de City Branding-strategie van de gemeente Den Haag en de marketingactiviteiten van The Hague Marketing Bureau.
 • MHB streeft een verder uitbreiding na van het aantal partners, waardoor een volledige dekking en vertegenwoordiging van de Haagse binnenstad wordt verkregen.

Speerpunten Marktbenadering

 • het verstrekken van goede basisinformatie
 • de naamsbekendheid van de Haagse binnenstad vergroten, onder meer door evenementen en promotie
 • de bezoekers vanuit de regio, bewoners en ondernemers in de binnenstad aanspreken met het product ‘binnenstad’
 • combinatiebezoek vergroten door het uitdragen van de productmix van de binnenstad t.w. shoppen, cultuur en uitgaan/evenementen
 • het onder de aandacht brengen van de bereikbaarheid van de binnenstad
 • het uitdragen van de specifieke kenmerken van de Haagse binnenstad oftewel de Haagse Signatuur

Haagse Signatuur

De identiteit van Den Haag, de typisch Haagse signatuur, bestaat uit zes karakteristieken:

 • Koninklijk en alledaags
 • Bestuurlijk en politiek
 • Statig en chique
 • Historisch en modern
 • Internationaal en multicultureel
 • Muziek en dans

Doelstelling Marketingactiviteiten

Een bijdrage leveren aan:

 • Verhogen van het aantal bezoekers
 • Verhogen van de frequentie van het aantal bezoeken dat de gemiddelde bezoeker brengt
 • Verlengen van de verblijfsduur
 • Verhogen van de bestedingen
 • Verbeteren van de kennis over het aanbod in de binnenstad
 • Verhogen van de waardering voor het aanbod in de binnenstad

Partners MHB

 • Rabobank Regio Den Haag
 • ASR / De Passage
 • Geste Groep / Haagsche Bluf
 • Hommerson Arcades BV
 • Ondernemersvereniging Grote Marktstraat
 • Stichting Evenementen Grote Markt
 • Q-Park garages
 • Syntrus Achmea / Spuimarkt
 • BIZ winkelgebied Hoogstraat / Noordeinde
 • BIZ winkelgebied City Center
 • BIZ winkelgebied Buurtschap 2005 / Denneweg
 • KOO, KunstOnderwijsOrganisatie (v.h. Koorenhuis)
 • City Mondial (aspirant)
 • Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Economie
 • BIZ Zeeheldenkwartier (aspirant)

Samenwerkingsverbanden en adviseurs:

 • Bureau Binnenstad
 • Stichting Binnenstad
 • Hotelschool The Hague / House of Hospitality
 • BOF, Binnenstadondernemersfederatie
 • Haags Retailpunt
 • Projectorganisatie Smart Shopping
 • The Hague Marketing Bureau
 • Stichting Marketing Scheveningen
 • Stichting Beach Resort Kijkduin

Bestuur MHB

Het Bestuur van MHB is tweeledig. Het Algemeen Bestuur van MHB bestaat uit de aangesloten partners en een Dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Deelnemen aan de Shoppingnight Den Haag?

Vul hier het deelnameformulier in

Deelnameformulier